Dolce & Gabanna Abatement 2015 accumulating presented absorbing accoutrements on the runway. Focus of Dolce & Gabbana handbags for abatement 2015 was on 'Miss Sicily' Bag as able-bodied as replica handbags uk a cross-body iPod holder. Lace, adornment and clover was acclimated as accents to D&G's best affairs handbag. iPod holders and absorbed bread purses were actual longchamp outlet interesting. Chain-strapped, bejeweled, cross-body iPod accoutrements looks contemporary for replica handbags abatement 2015. Designers accept apparent abundant and contemporary handbags for 2015 in appearance weeks. Just like all cheap replica handbags these backpack accumulating apparent in Paris Appearance Week, Dolce & Gabanna Accoutrements displayed in New York Appearance Week are aswell absolute backpack for abatement 2015.
KBS IT Consult - Olasrudvn. 34, 1284 Oslo - Tlf.: 90 826028 - E-mail: knut@kbs-itc.no

Kvalitetssikring

Vi tilbyr ekstern uavhengig kvalitetssikring av prosjekter og prosesser, samt faglig kvalitetssikring dersom dette er innenfor våre kompetanseområder.

Kvalitetssikring er mer enn ISO 9000-standarder. Alle forventer en viss kvalitet på det man kjøper og bruker. Manglende kvalitet generelt er svært irriterende. Manglende kvalitet på IT-systemer er ofte både irriterende og kan bli en kostbare affære, både for deg som bruker og for deg som leverandør.

Det er viktig at kvalitetssikringen igangsettes tidlig i prosjektet og at kvalitetssikringsrollen blir en naturlig del av prosjektet. Da kan strategiske beslutninger og viktige veivalg påvirkes, og kostbare feiltrinn avverges.
Kvalitetssikring bør primært ikke være kontroll eller revisjon. Kvalitetsrevisorer finnes ikke, kun revisorer - og de skal få lov å revidere regnskapet, ikke dine prosjekter og øvrig virksomhet.