KBS IT Consult - Olasrudvn. 34, 1284 Oslo - Tlf.: 90 826028 - E-mail: knut@kbs-itc.no

Etter mange år med produktutvikling, konsulent- og rådgivningsvirksomhet innenfor betydelige norske IT-miljøer er referanselisten lang og innholdsrik.
Nedenfor er de mest relevante referanser tatt med (se CV'er m/vedlegg for flere referanser).

Aetat - Telefoniløsning
Kvalitetssikring av ny telefoniløsning for Aetat.

El-retur - Web-løsninger
Utvikling av web-basert innkjøps- og statistikksystem.
og El-returs web-lÝsning.

Statskonsult - Teknisk QA
Gjennomgang og teknisk kvalitetssikring av saksbehandlersystem for UDI

Aetat - Kundekontaktsenter
Rådgiving og utredninger ifm. etablering og utprøving av et KKS for Aetat.

Vesta - Call Center
Rådgivning og teknisk vurdering av Vesta/Skandia sin Call Center løsning.

Statkraft - Kompetansestyring
Prosjektleder og koordinator.

Landbruksforlaget - Erfaringsdatabase
Prosjektleder for utvikling av et web-basert system for kompetanse- og erfaringshåndtering.

Kreditkassen (nå Nordea)
Prosjektleder for ny IT-Arktitektur (infrastruktur,, Datavarehus, Sikkerhet, Betalingsformidling).

Gjensidige - Telefonbanken
Testansvarlig for opprettelsen av Telefonbanken til Gjensidige Bank.

Ericsson - SDHS-/ATM telefonsentraler
Delprosjektleder hos Ericsson Norge i et stort internasjonalt prosjekt ifm. ny generasjon telefonsentraler (SDHS og ATM teknologi).

Elkem Energi - Hydrologi og metrologidata
Spesifikasjon, design og implementasjon av en databaseløsning for innsamling, rapportering og statistikk ifm. reservoir/el-kraft estimering.